• Министерство на младежта и спорта, басейн "Спортна палата", автор Илия Илиев.

Илия Илиев, мозайка

Министерство на младежта и спорта, вход за басейн Спортна палата

Смалт и естествен камък, 25 кв. м, 1986 г.

Двете мозаечни композиции в Спортната палата (Министерство на младежта и спорта) са сътворени от смалт и естествен камък през 1986 г. Намират се в две помещения – централното входно фоайе на сградата и в странично фоайе, разположено вдясно от входа.

Илия Илиев

Илия Илиев
Снмика: личен архив

Илия Илиев е роден през 1931 г. в Бургас. През 1954 г. завършва специалност „Архитектура“, ВИАС (УАСГ), София. В периода 1955 – 1959 г. работи като архитект-проектант в Бургас. През периода 1959 – 1966 г. е студент в ръководената от проф. Георги Богданов специалност „Монументално-декоративна живопис“ на ВИИИ „Н. Павлович“, понастоящем НХА. От 1969 г. е преподавател по композиция в Художествената академия, от 1985 г. е доцент, а от 1990 г. – професор и ръководител на специалност „Стенопис“. Освен специализация в Париж през 1970 г., художникът има творчески престой във Финландия. От 1989 г. е член на AIMC (Международна организация на съвременните мозаици) – Равена, Италия. През 1991 е гостуващ професор в Южноилинойски университет SIU, САЩ. Работи в областта на монументалната живопис, кавалетната и монументалната мозайка. В работата си използва мрамор, гранит, камък, стъкло (авторски моделирано), както и различни природни форми.

Линк към Google Maps:

Мозаечна композиция в централното входно фоайе

Местоположението на мозайката предоставя отлична възможност за мигновено възприемане при влизане в сградата. Големите размери на паното и силно скъсената дистанция имат силно въздействие в пространството. Творбата представлява огромна аркада с височина повече от 2,5 метра на стадион с възходящи стълби и трибуни.

Изобразената стълба и визуалната извивка на аркадата пораждат ефект на допълнително разширяване на интериора. Въздействието се засилва от факта, че входът е голяма двукрила врата, която при отворено положение увеличава границите на реалната архитектура. Пространството на стенно-монументалната творба е също толкова реално, колкото е и архитектурното.

Мозаечна композиция в странично фоайе

Мозайката, разположена в съседното фоайе, обхваща и двете нива на помещението. Мотивът е пейзажен. Композицията е семпла и ритмична, с ясно изразена структура. Изобразените колонада, аркада и балюстрада в комбинация с безбрежния морски пейзаж зад тях създават визуална илюзия за огромна дълбочина. Това поражда ефект на разширяване на интериора навътре, по посока на изобразения пейзаж.

Структурата на архитектурното пространство е „подпомогната“ и обогатена от ясно обособените в творбата конструктивни елементи (изобразени колони, арки и парапет с балюстри), чиито размери са еквивалентни на реалните архитектурни размери. Капителите на изобразените колони завършват в долната част на гипсовия корниз, в непосредствена близост до тавана на помещението. В следствие на това у зрителя се създава впечатление, че колоните в действителност са носещи. Двете мозайки в Спортната палата се отличават с цветове близки до тези в природата. Преобладават искрящите сини, бели и зелени нюанси. Техническото изпълнение на творбата е безупречно. Отделните тесeри са групирани в редове, които стриктно следват посоката на формите и максимално подчертават спецификата им.