Проектът „Маршрут на мозайките в София” I и II част e реализиран от фондация “Балканско наследство” и финансиран от Столична община по програма „Култура“ – 2022 и 2023, направление “Културно наследство и социализация”. Този сайт е част от проекта и представлява един от най-новите културни маршрути в столицата, който е достъпен както за гражданите и гостите на София, така и за любителите на мозайки по целия свят. Тази богатата колекция от мозайки включва 29 локации със 70 образци на античното и модерното мозаечно изкуство в столицата.

Една от основните цели на „Маршрут на мозайките в София” е да привлече вниманието на обществеността към опазването на мозайките, както и тяхното бъдеще и въздействие като изкуство. Маршрутът е разделен на три сегмента според времето на създаване на мозаечните паметници.

  • Античните мозайки от древна Сердика, украсявали частни и обществени сгради през III-VI в., са разкрити по време на строителни дейности през XX и XXI в. Днес те са съхранени и експонирани на оригиналното си място на намиране или в музейна среда.
  • Мозайките, създадени в София през XX в. и XXI в., отразяват тенденциите, както в модерното българско изкуство при декорацията на религиозни и обществени сгради преди 1944 г., така и тези моделирали облика на обществените пространства у нас през 70-те и 80-те години на XX в.,
  • И последни, но не и поважност са образците на съвременни мозайки изработени след 1989 г. до днес.

Пожелаваме Ви едно вълнуващо пътешествие докато следвате за пръв път маршрута на Софийските мозайки.

Екипът на фондация „Балканско наследство“