• Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Физически Факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски

Физически факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, 1989

В сградата на Физическия факултет на Софийския университет са разположени няколко мозаечни пана с автори проф. Ружко Челебиев – „Физика 1“ и „Физика 2“, и проф. Тома Върбанов – мозайка „Композиция“. Създадени са в годините на прехода – 1989 г. Като цяло паната носят особеностите на монументалната изкуство от 80-те години на ХХ век. През този период в монументалната живопис и мозайката нараства силно ролята на асоциативното начало. Като цяло и в тези пана личи ясно насищането на стената с визуални елементи и динамиката на изобразителната повърхност.

Двете мозаечни пана, озаглавени „Физика“, имат сходна композиционна структура. В центъра е разположен основен мотив, свързан с природо-математическото естество на физиката и астрономията. Идеята за кръговрата и цикличността, независимо дали става въпрос за древност или съвременност, е интегрирана в използването на вписани окръжности, които се свързват априорно с вечността и кръговрата. Около централната зона са разположени разнообразни детайли, свързани директно или чрез асоциативни препратки с физичните закони и принципи. Ружко Челебиев изгражда мозайките с изключително внимание към детайла, с присъщите за своя стил лаконизъм и хармоничност на ниво колорит и композиция. Като цветово решение подборът се свежда до гама в сиво, зелено и охра. Бялото и черното се използват за акцент. Пространствената среда в мозайките е напълно условна. Те се вписват дискретно в интериорното решение на университетския корпус.

Мозайката с автор Тома Върбанов се концентрира върху образа на знаменития физик Албърт Айнщайн. Колоритът е премерен. Стилистиката отговаря на особеностите на 80-те години, ориентирани към образно смислови натрупвания, пространствени наслагвания, смесване на гледни точки и символи. Трактовката на портрета на Айнщайн е детайлна, със знакова разпознаваемост. В останалата част на паното са съчетани различни геометрични абстрактни сегменти. Колоритът е в хармония с останалите монументални произведения и е неутрален като въздействие спрямо околната интериорна среда.

Тома Върбанов

Тома Върбанов
Снимка: личен архив

Тома Върбанов е роден в град Пловдив. През 1969 г. завършва „Декоративно-монументална живопис“ в Художествената академия в София при Георги Богданов през 1969 г. През 1969 – 1970 г. специализира в академия „Гран Шомие“, Париж, при Ив Брайер. От 1973 г. е член на СБХ. Преподава декоративно-монументална живопис в Националната художествена академия от 1970 г. От 1977 г. е доцент, а от 1985 г. е професор в катедра „Стенопис“ на НХА. В периода 2000 – 2008 г. е декан на Факултета за изящни изкуства на НХА. Сред по-важните му отличия и награди са: Първа награда за живопис на III Национална младежка изложба, София, 1976 г.; Национална награда за живопис „Захари Зограф“, 1980 г.; „Наградата на София“ за живопис, 1982 г.; Награда за живопис на Министерството на отбраната, 1983 г.; Награда за живопис от Националната изложба „Съединението“, 1985 г.; Първа награда за живопис от Национална изложба в Монтана, 1988 г.; Първа награда от Национална изложба „Олимпийски идеали“, 1995 г.

Проф. Тома Върбанов работи в областта на живописта и монументалните изкуства. Предпочитани техники – мозайка, секо, сграфито.

Сред по-важните му произведения са: сграфито „Радиоразпръскване“, фасада на радио Шумен, 1972 г.; мозайка „Българо-съветска дружба“, Дом-паметник на БКП, Бузлуджа, 1981 г.; мозайка на фасадата на община Монтана; мозайки в обувен завод в град Хаджидимово; сграфитни композиции на пристанище Бургас; мозайка в корпус „А“ на Физико-математическия факултет на СУ, 1989 г.; стенописи в православен храм „Успение Богородично“, курорт Пампорово, 2002 – 2008 г.

Ружко Челебиев
Снимка: Антон Чалъков

Ружко Челебиев е роден през 1948 г. в град Смолян. През 1973 г. завършва специалност „Монументално-декоративна живопис“ във ВИИИ „Н. Павлович“, дн. Национална художествена академия. От 1983 г. е преподавател по живопис и композиция в специалност „Стенопис“, а от 2003 г. е професор в Художествената академия. В периода 1999 – 2003 г. е ръководител на катедра „Стенопис“. Работи активно в областта на монументалните изкуства. Има над 40 реализирани произведения в различни техники. Сред по-важните му произведения са мозайка „Космос“, Национална астрономическа обсерватория, връх Рожен, 1980 г.; подова мозайка „Тракийско наследство“; мозайки „Физиката 1“ и „Физиката 2“, Физически факултет на СУ, 1989 г.; мозайка „Техниката“, завод „Прециз“, Монтана, 1994 г.; стенописи „Балет“ и „Ръченица“, 1996 г., и стенописи „Хоро“ и „Легенда“, 2001 г., Национално училище за танцово изкуство, София.

Линк към Google Maps:

Галерия: Мозайка „Композиция“, фоайе, автор Тома Върбанов

Галерия: Мозайки “Физика I”, автор Ружко Челебиев

Галерия: Мозайки “Физика II”, автор Ружко Челебиев