• Зоологическа градина в София, автор Кирил Гогов. Снимка: Антон Чалъков/ФБН, 2023

Кирил Гогов, екстериорна мозайка

Софийски зоопарк, централен вход

Мозайка, екстериорна, естествен камък, 80-те години на ХХ век

Зоологическа градина в София е основана през 1888 година от княз Фердинанд и се намира в центъра на София до началото на 80-те години на ХХ век. От 1966 г. се разработва идеен проект за новия зоопарк от арх. Радославов и арх. Илиев. Реализацията му става на три етапа в продължение на петнадесет години. След като строежът е почти завършен, през 1983 г. започва местенето на животните. През 1984 г. новият зоопарк е открит и отворен за посетители. Мозайката е създадена през втората половина на 80-те години на ХХ век, като липсват подпис и дата. Паното от естествен камък е разположено на самостоятелна стена, вдясно от входа, и се вписва органично в околното пространство. Цветовата гама е хармонична, в топлия регистър с бяло, сиво и охра, с акценти, дължащи се на ритмичността на изображението. Структурата на мозайката е базирана на вълнообразни пояси и диагонални по-дребни ленти с различен колорит, които изграждат силуети на зебри. Изображенията са на границата на геометричната абстракция и визуалната конкретика. Те са реализирани така, че да носят необходимото количество информативност, което им осигурява разчитане и смислово свързване с предназначението на комплекса, който декорират. Образите на животните – централният мотив – са изградени така, че да са разпознаваеми, и внасят игриво-експресивен елемент в екстериора. Визуалният мотив изпълва цялото изобразително поле, фонът е напълно условен, монохромен, използван за подчертаване на насоченото движение на цветни ивици.

Линк към Google Maps:

Кирил Гогов е роден пред 1944 г. в Кюстендил. През 1971 г. завършва специалност „Приложна графика“ във ВИИИ „Н. Павлович“ (НХА), София, при проф. Александър Поплилов. Работи като художник в Центъра за промишлена естетика (1971 – 1974 г.) и в издателство „Български писател“ (1974 – 1986 г). От 1978 г. е член на СБХ, а от 2018 г. е удостоен със званието почетен гражданин на Кюстендил. Участва в редица общи и международни изложби. Изявява се в областта на приложната графика и книжното оформление. Автор е на пощенски марки, както и на гербовете на градовете: Бургас, Кюстендил, Плевен, Белоградчик, Сандански, Правец и с. Гюешево, Кюстендилско; на оригинални шрифтове, плакати и други.

В колектив с Ив. Пенев и Г. Велинов оформя декоративно-монументалната украса на Драматичния театър в Кюстендил през 1979 г. Създава голям брой плакати, дизайни на книги, авторски шрифтове, лого. Кирил Гогов е един от авторите на герба на Република България. Участва в оформлението на софийския зоопарк, създавайки лого за зоопарка и мозаечно пано на входа. Кирил Гогов е дизайнер на държавните платежни парични средства, емисии 1996 – 2002 г. Той създава и националното лого за Европейска година на междукултурния диалог (2008 г.) и дизайна на Календар на Държавния културен институт за 2008 г. С името му се свързва цялостният дизайн на XXII международен конгрес по византийски изследвания, на Националния събор в Копривщица, 2010 г.; на Българския зъболекарски съюз и на Сдружението на българските родове от Македония. Художникът е професор в катедра „Книга и печатна графика“ при Националната художествена академия.

Галерия