Станимир Божилов (1968)

Stanimir Bozhilov

Станимир Божилов
Снимка: личен архив

Станимир Божилов е роден през 1968 г. в София. След като завършва Художествената гимназия в София, през 1997 година Станимир Божилов се дипломира в специалност „Стенопис“ на Национална художествена академия при проф. Димо Заимов. От 2001 г. е член на СБХ, секция „Монументални изкуства”. Работи в областта на светската и църковна стенопис, иконописта, витража, мозайката, кавалетната живопис, рисунката, пространствения, кино и рекламен дизайн. От 2004 до 2010 г. преподава стенопис в специалностите „Иконография“ и „Стенопис“ на Великотърновския университет. От 2007 г. преподава рисуване, живопис и стенни изкуства в Нов български университет. През последните шест години името му се свързва с няколко колективни творчески проекти, сред които са: „Любов и омраза“, „Моят свят под дъгата“, „Реализиране на декор и костюм“, „Дух и материя“, „Маски“ и „НБУ в НДК“, включващи изявени студенти и преподаватели, както от НБУ, така и от други университети в България, Италия, Франция и САЩ.