• Министерство на външните работи, мозайка, автор Иван Кожухаров.

Иван Кожухаров, мозайка

Министерство на външните работи, заседателна зала

Мозайка, 2,30/4,50 м, 1983 г.

Мозайката в МВнР е изразителна и въздействаща и носи типичните особености на маниера на работа на Кожухаров – ярки цветове и динамична композиция с наслагващи се посоки и движения на форми и линии. Изображенията не могат да се разпознаят лесно. Използвани са геометрични форми с различна големина, които образуват трудни за възприемане обобщени фигури. Изобразеното пространство е с ограничена дълбочина. Липсва граница между фигурите и фона, тъй като цялата изобразителна плоскост е изпълнена с визуални елементи. Mозайката се отличава с подчертано раздвижена структура. Въпреки загатнатото послание за дипломация и възможностите за преговори, цялостното въздействие на паното от дистанция е абстрактно. Композицията е разделена на три зони. В централната доминира светлата, сиво-бяла гама. В нея е представена симетрично разположена група от пратеници, държащи свитък. Периферните зони (вляво – владетел на трон, а вдясно – конници) са изпълнени в тъмни червени и кафяви цветове. Формите са фрагментирани, с малък размер и далеч от типичната за монументалната живопис отчетливост. Решението е продиктувано от стремежа за запълване на цялата предоставена за декориране плоскост и прекалено натрупване на форми. „Разказът“ се губи в размитата граница между визуалната конкретика и пълната абстракция.

Иван Кожухаров

Иван Кожухаров
Снимка: СБХ

Иван Кожухаров е роден в Бургас. През 1959 г. завършва специалност „Илюстрация“ при проф. В. Стайков във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА). От 1969 г. е член на секция „Графика“ на СБХ. Работи активно в областта на графиката, илюстрацията, оформлението на книгата и монументалната живопис. Сред знаковите за Иван Кожухаров творби трябва да се отбележат илюстрациите към книгите „Рибар и рибка“ от А. С. Пушкин, 1961 г.; „Бедни хора” от Илия Волен, 1963 г.; „Житие и страдания грешнаго Софрония”, 1966 г.; „Съкровищница. Народни приказки от разни страни” от Ангел Каралийчев, 1967 г., „Приказки” от Елин Пелин, 1968 г., и други.

Редом с мозайката в МВнР, Иван Кожухаров е автор на стенописи в Мавзолея в Плевен, 1978 г.; стенопис в къща-музей „Митко Палаузов“, Габрово, края на 70-те години; стенописи в Музей на революционното движение (днес Исторически музей), Бургас, 1981 г., мозайка в Дом-паметник на БКП, Бузлуджа, 1981 г.; мозайка в Дом на профсъюзите, Хасково, 1982 г.

Галерия