• Регионален исторически музей София (РИМ София)

Регионален исторически музей София (РИМ София)

Мозайки от Екседрата на Римската Вила в кв. Филиповци

Те са от първите в България, при която е осъществена намесата на консерватор и реставратор. Вдигнати са на отделни парчета, които се пазят във фонда на Регионален исторически музей – София (Pillinger et al. 2016, No 69, 310 – 325; Попова 2010). Мозайките повтарят плана на екседрата, в средата на която е разположен малък басейн. Изложените фрагменти в РИМ – София са част от орнаментално-геометрични композиции с богата палитра от цветове и майсторска изработка. Мозайките се датират в средата – третата четвърт на IV в.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Линк към Google Maps:

Галерия