Илия Илиев (1931)

Илия Илиев

Илия Илиев
Снмика: Личен архив

Илия Илиев е роден през 1931 г. в Бургас. През 1954 г. завършва специалност „Архитектура“, ВИАС (УАСГ), София. В периода 1955 – 1959 г. работи като архитект-проектант в Бургас. През периода 1959 – 1966 г. е студент в ръководената от проф. Георги Богданов специалност „Монументално-декоративна живопис“ на ВИИИ „Н. Павлович“, понастоящем НХА. От 1969 г. е преподавател по композиция в Художествената академия, от 1985 г. е доцент, а от 1990 г. – професор и ръководител на специалност „Стенопис“. Освен специализация в Париж през 1970 г., художникът има творчески престой във Финландия. От 1989 г. е член на AIMC (Международна организация на съвременните мозаици) – Равена, Италия. През 1991 е гостуващ професор в Южноилинойски университет SIU, САЩ. Работи в областта на монументалната живопис, кавалетната и монументалната мозайка. В работата си използва мрамор, гранит, камък, стъкло (авторски моделирано), както и различни природни форми.