Иван Радев (1921-2009)

Иван Радев

Иван Радев (1921-2009)
Снимка: Wikimedia Commons

Иван Радев Русев, познат като Иван Радев, е роден в град Шумен. През 1943 г. постъпва във ВИИИ „Н. Павлович“, специалност „Живопис“ в ателието на проф. Борис Митов. Завършва през 1948 г. при проф. Илия Петров. Иван Радев работи в сп. „Картинна галерия“, „Промишлена естетика“ и „Декоративно изкуство“. В периода 1958 – 1971 г. той преподава учебната дисциплина „Художествено-пространствено оформление“ в Художествената академия. Десет години Иван Радев е главен художник на столицата и създава повече от 120 художествено-пространствени оформления на музеи, изложби, интериори и панаири в България и по света. Сред водещите му работи са Оформление на пространството около НДК, в съавторство с арх. Атанас Агура, 1981 г.; интериорът, музейният реквизит и дизайнът на експозицията на Национален музей „Земята и хората“.

През 1981 г. Иван Радев получава званието „Почетен гражданин“ на Шумен. По повод 1300-годишнината на българската държава художникът прави дарение от картини и скулптури на родния си град Шумен.

Иван Радев умира в София през 2009 г.