Кирил Гогов (1944)

Кирил Гогов е роден пред 1944 г. в Кюстендил. През 1971 г. завършва специалност „Приложна графика“ във ВИИИ „Н. Павлович“ (НХА), София, при проф. Александър Поплилов. Работи като художник в Центъра за промишлена естетика (1971 – 1974 г.) и в издателство „Български писател“ (1974 – 1986 г). От 1978 г. е член на СБХ, а от 2018 г. е удостоен със званието почетен гражданин на Кюстендил. Участва в редица общи и международни изложби. Изявява се в областта на приложната графика и книжното оформление. Автор е на пощенски марки, както и на гербовете на градовете: Бургас, Кюстендил, Плевен, Белоградчик, Сандански, Правец и с. Гюешево, Кюстендилско; на оригинални шрифтове, плакати и други.

В колектив с Ив. Пенев и Г. Велинов оформя декоративно-монументалната украса на Драматичния театър в Кюстендил през 1979 г. Създава голям брой плакати, дизайни на книги, авторски шрифтове, лого. Кирил Гогов е един от авторите на герба на Република България. Участва в оформлението на софийския зоопарк, създавайки лого за зоопарка и мозаечно пано на входа. Кирил Гогов е дизайнер на държавните платежни парични средства, емисии 1996 – 2002 г. Той създава и националното лого за Европейска година на междукултурния диалог (2008 г.) и дизайна на Календар на Държавния културен институт за 2008 г. С името му се свързва цялостният дизайн на XXII международен конгрес по византийски изследвания, на Националния събор в Копривщица, 2010 г.; на Българския зъболекарски съюз и на Сдружението на българските родове от Македония. Художникът е професор в катедра „Книга и печатна графика“ при Националната художествена академия.