Иван Кожухаров (1934-1994)

Иван Кожухаров

Иван КожухаровСнимка: СБХ

Иван Кожухаров е роден в Бургас. През 1959 г. завършва специалност „Илюстрация“ при проф. В. Стайков във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА). От 1969 г. е член на секция „Графика“ на СБХ. Работи активно в областта на графиката, илюстрацията, оформлението на книгата и монументалната живопис. Сред знаковите за Иван Кожухаров творби трябва да се отбележат илюстрациите към книгите „Рибар и рибка“ от А. С. Пушкин, 1961 г.; „Бедни хора” от Илия Волен, 1963 г.; „Житие и страдания грешнаго Софрония”, 1966 г.; „Съкровищница. Народни приказки от разни страни” от Ангел Каралийчев, 1967 г., „Приказки” от Елин Пелин, 1968 г., и други.

Редом с мозайката в МВнР, Иван Кожухаров е автор на стенописи в Мавзолея в Плевен, 1978 г.; стенопис в къща-музей „Митко Палаузов“, Габрово, края на 70-те години; стенописи в Музей на революционното движение (днес Исторически музей), Бургас, 1981 г., мозайка в Дом-паметник на БКП, Бузлуджа, 1981 г.; мозайка в Дом на профсъюзите, Хасково, 1982 г.